תמונה מה ההבדל בין ריבית קבועה לריבית משתנה

מה ההבדל בין ריבית קבועה לריבית משתנה?

רוב האנשים המתעתדים ליטול משכנתא מוצאים את עצמם מתלבטים בין משכנתא בריבית קבועה או משתנה, ולגבי שילובן האופטימאלי. זאת מאחר וכל ריבית מבוססת על עקרון שונה, ובעלת יתרונות וחסרונות ייחודיים. על מנת להכריע באופן מושכל יש להבין תחילה את מהותה ומשמעותה של כל אפשרות, ולקבל ייעוץ מקצועי בנושא.

משכנתא עם ריבית קבועה

משכנתא בריבית קבועה, בדרך כלל צמודה למדד המחירים לצרכן, הינה מסלול בו הריבית המוצמדת להחזרים החודשיים קבועה וידוע מראש. לכן, מסלול זה מעניק לבוחרים בו ביטחון וודאות לגבי גובה ההחזר. ואולם, בפועל ריבית זו מהווה בחירה כדאית כאשר המדד נמוך, וכשלא חלים בו שינויים משמעותיים. כמו כן, חשוב לדעת שגם בשנים בהן יורד המדד נותרים תשלומי המשכנתא כמעט ללא שינוי, ולמעשה הלווה אינו נהנה מירידה זו. מנגד, עלייה חדה במדד משמעה עלייה וודאית גם בתשלומי המשכנתא. בנוסף לכך, פירעון מוקדם במסלול זה מלווה בקנסות ובעמלות גבוהות.

התנהלות נכונה במסלול עם ריבית קבועה

במשכנתא עם ריבית קבועה גובה התשלום נקבע מראש מול הבנק בעת קבלת ההלוואה, ובמרבית המקרים הוא אינו פתוח לשינוי לאחר מכן. כלומר, חשוב לנהל משא ומתן על גובה הריבית מול הבנק לפני נטילת המשכנתא, מכיוון שגם הפחתה של עשירית האחוז הינה משמעותית ביותר לטווח הארוך. כמו כן, במקרים של ירידה או עלייה משמעותית בגובה המדד יש לשקול את כדאיות מחזור המשכנתא, על אף העמלות והקנסות הכרוכים במהלך זה.

משכנתא עם ריבית משתנה

משכנתא בריבית משתנה עשויה להיות צמודה למדד המחירים לצרכן או לריבית פריים. במסלול צמוד למדד נקבעת מול הבנק ריבית בסיסית נמוכה יחסית, וכן מועדי השינוי העתידיים שלה העשויים לחול בכל שנה, שנתיים, חמש ואף עשר שנים. מאידך, במשכנתא בריבית פריים גובה הריבית משתנה בהתאם לגובה הפריים, הנקבע על ידי נגיד בנק ישראל מידי חודש. החיסרון המרכזי של מסלולים אלו נעוץ באי הוודאות לגבי גובה תשלומי הריבית בעתיד, ובעיקר בריבית הפריים העלולה לעלות במפתיע באופן קיצוני. מנגד, מדובר במסלולים גמישים מבחינת מועדי הפירעון, שאינם כרוכים בקנסות וכמעט ללא עמלות.

התנהלות נכונה במסלול עם ריבית משתנה

בעת קביעת מסלול משכנתא בריבית משתנה צמודה למדד, חשוב לנהל משא ומתן מול הבנק אודות גובה הריבית הבסיסית ומועדי השינוי שלה. בעיקרון, ככל שמרווחי השינוי בריבית גדולים יותר כך קטן הסיכון במסלול זה. כמו כן, בשל מרכיב הסיכון ואי הוודאות שבמסלולים אלו, יש לדאוג לשילוב מושכל שלהם במרכיבי המשכנתא, ובמקרים של שינויים קיצוניים למחזר את המשכנתא.